Statystyki

Online: 1

Beskid Śląski

Zachodnia część Karpat polskich zajmującą powierzchnię około 700 km2 zwana jest Beskidem Śląskim. Góry te w granicach Polski tworzą dość zwartą grupę, w której wyróżniaja się Pasmo Czantorii oraz Pasmo Wiślańskie (Baraniogórskie). Pasmo Wiślańskie odgałęzia się od głównego grzbietu Beskidu Śląskiego, przebiegającego równoleżnikowo miedzy dolinami Olzy i Czadeczki, w granicach Polski - od granicy Państwa na zachodzie przełęcz Zwardońską na wschodzie. W paśmie tym można wyróżnić grupę Baraniej Góry (1220m), masyw Skrzycznego (1257 m), Pasmo Równicy (883 m) oraz grupę Klimczoka (1119 m) z Szyndzielnią (1026 m) i inne. Pasmo Wiślańskie stanowi mocno rozczłonkowany górotwór z licznymi malowniczymi dolinami rzek i potoków górskich, stanowiących bądź to potoki źródłowe Wisły, bądź też jej górskie dopływy.

Pasmo Czantorii znacznie mniejsze i bardziej rozbudowane od poprzedniego, ograniczone jest doliną rzeki Olzy od zachodu oraz Wisły od wschodu. Jego grzbietem przebiega granica państwa z Czechami.

Doliny rzek: Wisły, Brennicy, i Żylicy skupiają większość ludności osiadłej w Beskidzie Śląskim. W dolinach tych znajdują się znane miejscowości letniskowo - klimatyczne: Ustroń i Wisła w dolinie rzeki Wisły, Brenna w dolinie Brennicy oraz Szczyrk w dolinie Żylicy. Do ośrodków wczasowych zalicza się ponadto: Bystrą, Jaworze, Istebną.

Roślinność

Podstawowym budulcem geologicznym Beskidu Śląskiego jest flisz karpacki z występującymi na kopulastych grzbietach formami piaskowca godulskiego, Magurskiego lub istebniańskiego. Beskid Śląski jest silnie zalesiony. Występują tu w większości lasy szpilkowe, choć spotkać można także kolonie drzew liściastych. Świerki i jodły stanowią około 70% drzewostanu rosnących tu lasów. W rejonie Istebnej, w dolinie potoku Bystrego, rezerwat przyrody "Bystry" obejmuje drzewostan świerkowy o wysokości około 50 m, który należy do najlepiej zachowanych drzewostanów świerkowych w Europie. Lasy bukowe występują obok świerkowych dość często w rejonie Równicy, Orłowej i w paśmie Czantoria - Stożek oraz w okolicy Brennej.

Zwierzęta

Na stokach Baraniej Góry i Kiczory żyją liczne gatunki zwierząt, których najwybitniejszym przedstawicielem jest jeleń karpacki. Na ścieżkach leśnych zobaczyć można często sarny. Z drapieżników stałymi mieszkańcami beskidzkich lasów są lisy oraz rzadziej kuny leśne, z mniejszych ssaków wiewiórki i popielice z rodziny koszatek. Wśród ptaków spotkać można rzadkie już głuszce, będące pod ochroną, które gnieżdżą się w starych drzewostanach zlewiska potoków Malinki oraz Białej i Czarnej Wisełki, a także myszołowy, jastrzębie, krogulce. Leśne ptactwo najczęściej reprezentują przedstawiciele takich gatunków jak: dzięcioł czarny, dzięcioł pstry, kukułka, a nad potokami zimorodek lazurowy. Z gadów najczęściej spotkać można żmiję zygzakowatą i zaskrońca, z płazów salamandrę. W potokach beskidzkich żyją pstrągi, chronione w rezerwatach pstrągowych w wodach Czarnej i Białej Wisełki oraz Malinki.

Klimat

Klimat Beskidu Śląskiego odznacza się dużą zmiennością pogody. Wynika to z faktu, że Beskid Śląski rozciąga się na granicy między wilgotnym klimatem morskim Europy zachodniej, a suchym Europy wschodniej. Wiatry, wiejące przeważnie z kierunku północno - zachodniego, przynoszą dużą ilość opadów. Najpiękniejsza pogoda ustala się jesienią, szczególnie we wrześniu i październiku.

Stolica Beskidu Śląskiego

Stolicą Beskidu Śląskiego jest miasto Bielsko-Biała. Miejscowość ta jest dogodną bazą wypadową nie tylko w Beskid Śląski, ale też w Beskid Mały i Beskid Żywiecki. Dobrze utrzymane drogi, dogodne połączenia autobusowe i kolejowe pozwalają w krótkim czasie dotrzeć z Bielska - Białej w samo serce Beskidu Śląskiego.

Atrakcje turystyczne Beskidu Śląskiego

Do atrakcji turystycznych Beskidu Śląskiego należą przede wszystkim jego walory krajobrazowe oraz interesująca fauna i flora. Wsie Istebna, Koniaków, Jaworzynka i Brenna, to ciekawy i dobrze zachowany region folklorystyczny. Ujrzeć tu można strój górali śląskich, usłyszeć starą gwarę ludową, muzykę, pieśni i tańce oraz poznać miejscowe zwyczaje i obrzędy.

Długie grzbiety Beskidu Śląskiego urozmaicają malownicze polany i hale szczytowe, z których roztaczają się rozległe panoramy. Do najbardziej widokowych należy pasmo graniczne ciągnące się od Czantorii do Stożka oraz pasmo Równicy, Błatniej i grzbiet Starego Gronia. Panoramy z Czantorii i Cieślara obejmują cały Beskid Śląski oraz góry poza jego granicami, podobnie zresztą jak panoramy z Błatniej, Skrzycznego, i Malinowskiej Skały lub Równicy.
Widoki z Ochodzitej, Tynioka, Skrzycznego i Malinowskiej Skały obejmują ponadto najładniejsze partie Beskidu Wysokiego z Babią Górą jako centralnym punktem orientacji terenowej. Przy dobrej widoczności podziwiać stąd można szczyty Tatr, oddalone od Malinowskiej Skały o około 100 km w linii prostej. Na obszarze Beskidu Śląskiego rośnie wiele gatunków roślin chronionych. Znajduje się tu kilka rezerwatów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wiele pomników przyrody. Spośród ważniejszych wymienić należy: rezerwat "Barania Góra", rezerwat cisowy "Zadni Gaj" w Cisownicy, "Góra Tuł" w Lesznej, "Kopce w Marklowicach", "Skały Grzybowe" w dolinie Białej Wisełki pod szczytem Kiczory oraz skały na Kobyłej i w rejonie Malinowskiej Skały.

Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Śląskiego jest bardzo dobre. Na szczyt Skrzycznego biegnie dwuodcinkowy wyciąg krzesełkowy, czynny zarówno w lecie jak i w zimie. Podobny wyciąg znajduje się w Ustroniu - Polanie i prowadzi na Czantorię. Również przez cały rok czynna jest kolejka gondolowa z Olszówki w Bielsku - Białej na Szyndzielnię.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.