Statystyki

Online: 1

Ochodzita

(894 m.n.p.m)

Bezleśna i tylko od północy nie pokryta uprawnymi polami kopa wznosząca się nad Koniakowem należy do działu łączącego pasmo Baraniej Góry z głównym wododziałem karpackim; równocześnie stanowi zwornikowy punkt w długim grzbiecie ciagnącym się znad Milówki na wschód przez Koniaków i Jaworzynkę do Wawrzaczowego Gronia. Grzbietem tym przebiega szosa Milówka - Kasperki - Koniaków - Jaworzynka - Trzycatek. Szczyt ten jest godzien szczególnej uwagi dla niezrównanego, dookolnego widoku: od Beskidu Śląskiego po stronie czeskiej na zachód poprzez Młodą górę, Kiczory, Stożek, Kubalonkę i masyw Baraniej Góry ku północy, grupę Romanki i Lipowskiej na wschodzie, rozsiadłe gniazdo Wielkiej Raczy i okolicznych szczytów na południowym wschodzie, aż po łańcuch Małej Fatry na południe na Słowacji. Wspomniana wyżej szosa, pnąc się przez północne zbocza Ochodzitej umożliwia wyjście na sam szczyt.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.