Statystyki

Online: 1

Równica

(883 m.n.p.m)

Jeden z najbardziej popularnych i łatwo dostępnych szczytów w okolicy Ustronia, wznosi się w paśmie grzbietu Baraniej Góry w północno-zachodnim kierunku oddzielając dolinę Wisły od dol. Leśnicy i Brennej od wschodu. Równicę uprzystępnia kilka znakowanych szlaków, zbiegających się promieniście przy schronisku PTTK tuż pod szczytem na widokowej Schronisko to wzniosło PTT w 1927/28 r., a zbudowana nieco później szosa z Ustronia-Polany uczyniła Równicę jeszcze bardziej dostepną. Szosa ta stała się częstym punktem wycieczek rowerzystów, gdyż nie ma tam bardzo stromych podjazdów, co nie znaczy, że jest łatwo. Trasa jest długa i wyczerpująca, ale dla bardziej zaawansowanych nie stanowi problemów. Turystyka piesza ma do dyspozycji ciekawe szlaki. W 1962 roku przystąpiono do budowy nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego w nasłonecznionej dolinie Jaszowca, podchodzącej od południa pod Równicę. Powstał ośrodek wczasowy złożony z 16 domów o pojemności około 2500 osób. W ten sposób Równica stała się niezwykłym szczytem łączącym turystykę czynną z funkcjami wczasowymi. Również u zachodniego podnóża szczytu na tak zwanym Zawodziu wyrosło nowe osiedle wypoczynkowo - sanatoryjne, zmieniające krajobraz okolicy. Z podszczytowej polany Równicy otwiera się widok na zachód i południowy - zachód, gdzie ponad doliną Wisły ciągnie się pasmo Czantorii w kierunku do Stożka, a spoza niego wychodzą szczyty Beskidu Śląskiego za Olzą.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.