Statystyki

Online: 1

Stożek

(980 m.n.p.m)

Śmiałym stożkiem sterczy ten szczyt od wschodu, zachodu i południa, łagodnym natomiast łagodnym natomiast grzbietem łączy się z Kyrkawicą na południe. Dla wspaniałego i rozległego widoku odwiedzany jest bardzo często, zwłaszcza, że uprzystępnia go duże schronisko wzniesione w 1922 r. przez oddział PTT "Beskid Śląski" w Cieszynie. Powstawało ono celem przeciwstawiania się hakatystycznej działalności Beskidenverien, stowarzyszeniu, które w Beskidzie Śląskim prowadziło antypolską działalność polityczną pod płaszczykiem turystycznym. Widok z samego szczytu otwiera się na południe i zachód. W szczytowej przecince widzimy Wielki połom i Mały połom (1067 i 1059 m) oraz Kozubową (976 m); stanowią one otoczenie przepięknej doliny Łomnej. Warto przypomnieć, że na Kozubowej istniało od 1922 r. polskie schronisko, wzniesione po spaleniu się również polskiego schroniska na Ropiczce (założone w 1913 r., spłonęło w 1918 r.) Na prawo od Kozubowej ukazuje się Kałużny (991 m.), a za nim w głębi najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego za Olzą - Travny (1201) i Lysa Hora (1325 m). Wprost na zachód, w prawo od Kałużnego wznosi się zasłonięty drzewami Ostry (1043 m.) na tle nieco w tle stojącej Ropicy (108 m.), która w stronę dymiących kominów huty w Trzyńcu wysyła ramię zakończone Jaworowym (1032 m). Wprost przed nami na południe wznoszą się Kiczory. Ku południowemu wschodowi przy dobrej widoczności rysują się Tatry i poszarpany łańcuch Małej Fatry. Bardziej w prawo goła kopulasta Ochodzita nad Koniakowem na tle grupy Wielkiej Raczy. Rozległa, opadająca spod schroniska polana dostarcza widoku na wschód. Ciągnie się tam długi lesisty wał Baraniej Góry, a za nim w głębi kolejno w lewo szczyt Malinowskiej Skały i Skrzyczne. Na tle Barniej Góry widać Kozińce, a na południowy wschód już na tle dalekich zarysów Kotarza - opadające w dolinę Wisły stoki Kobyłej, Kamiennego i Gościejowa.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.