Statystyki

Online: 1

Szyndzielnia

(1026 m.n.p.m)

Zalesiony szczyt w bocznym północnym ramieniu Klimczoka, wznosi się między dolinami Białki (Bystra Śląska), Olszówki i Wapienicy (Bielsko-Biała). Nazwa Szyndzielni pochodzi od wyrabianych tu dawniej przez górali "szyndziołków" czyli gontów na pokrycie chat i stodół. Starzy górale ze Szczyrku nazywają Szyndzielnię do dziś "Gaciok" od "gaci" - białych wełnianych, spodni góralskich, jakie nosili mieszkańcy wsi Brenna, którzy tu pracowali. Szyndzielnie pokrywają lasy bukowe z domieszką miejscami drzew szpilkowych, a na północy stokach Mokrego Gronia drzew modrzewiowych.

Na Szyndzielnię prowadzi wybudowana w 1953 roku kolej gondolowa. Długość trasy kolejki wynosi 1920 metrów, różnica wzniesień 451 metrów. W pobliżu szczytu wznosi się najstarsze schronisko na terenie Beskidów Zachodnich, które powstało w 1897 r., a w latach 1954-1957 zostało rozbudowane i zmodernizowane przez PTTK. Ze schroniska prowadzi łatwy szlak na szczyt Klimczoka (30 min.). Szyndzielnia jest wspaniałym turystycznym terenem narciarskim. Ze szczytu prowadzą dwie nartostrady do dolnej stacji kolei linowej oraz jedną do Szczyrku. Na szyndzielnie i sąsiedni Klimczok prowadzą z Cygańskiego Lasu trzy szlaki turystyczne: czerwony przez Olszówkę i Dębowiec o długości ok. 10 km., czas przejścia 2,5 godziny, żółty przez zbocza Koziej Góry i Kołowrót, ok. 8 km. czas przejścia ok. 2,5 godziny, czerwony przez wschodnie zbocze Koziej Góry do Bystrej Górnej, a dalej przez Magurę na Klimczok ok. 10 km, czas przejścia 3,5 godziny.

Szyndzielnia jest też bardzo lubianą górą przez uprawiaczy kolarstwa górskiego. Szlak prowadzący z Dębowca jest o średniej trudności. W soboty i niedziele udaje się tam znaczna część kolarzy głównie z Bielska-Białej.



Strona jest zgodna ze standartem XHTML.