Statystyki

Online: 1

Beskid Żywiecki

Zachodnią część Karpat Wysokich stanowi Beskid Wysoki, który na obszarze od Przełęczy Zwardońskiej i obniżenia Czacy aż po Osielec i Przełęcz Zubrzycką określany jest też jako Beskid Żywiecki. W skład Beskidu Wysokiego wchodzą trzy rozległe grupy górskie: Wielkiej Raczy, Pilska i Babiej Góry, które różnią się od siebie nie tylko wielkością i wysokością, ale też różnorodnością form. Wielka Racza ma zarys wideł, Pilsko kształt rozrogu, a Babia Góra i Pilsko posiadają wyraźnie kulminacje wyrastające ponad ramiona górskie.

Najwyższym szczytem Beskidu Wysokiego jest Babia Góra (1725 m.n.p.m.), będącą również najwyższym wzniesieniem w Beskidach . Beskid Wysoki zbudowany jest głównie z piaskowców serii magurskiej. Wody potoków Beskidu Wysokiego po stronie polskiej zbierają głównie rzeki Soła i Skawa, stanowiące prawobrzeżne dopływy Wisły. Na potokach górskich występują w wielu miejscach liczne kaskady i wodospady (w Sopotni, w Milówce, Korbielowie). W lasach Beskidu Wysokiego dominuje świerk, zajmujący około 80% drzewostanu. Charakterystyczną cechą tych gór jest piętrowy układ roślinności - piętro regla dolnego sięga do wysokości 1150 m, piętro regla górnego do wysokości 1390 m, piętro kosodrzewiny do wysokości 1650 m. Powyżej piętro alpejskie, gdzie występuje wiele okazów wysokogórskiej flory. Przyroda tej pięknej krainy znajduje się pod ochroną rezerwatów. Najcenniejsze skupiska roślin objęte zostały ochroną Babiogórskiego Parku Narodowego oraz rezerwatów "Śrubita" (na południe od Rycerki), na Romance i na Rysiance. Świat zwierząt żyjących w Beskidzie Wysokim jest typowy dla fauny całych Karpat. Beskid Wysoki jest na ogół dostępnym terenem, dogodnym do uprawiania turystyki pieszej i krajoznawczych wędrówek. Łagodne formy grzbietów górskich i szczytów (przeciętna wysokość gór Beskidu Wysokiego wynosi 1200 m.n.p.m.), długie pasma górskie połączone przełęczami, malowniczy krajobraz - wszystko to zachęca do turystycznych wędrówek i wypoczynku. Na omawianym obszarze znajduje się wiele miejscowości zasobnych w zabytki. Najstarsze z nich pochodzą z epoki późnego gotyku, najwspanialsze z czasów Odrodzenia, a najliczniejsze powstały w epoce baroku. Są wśród nich drewniane kaplice i kościółki budowane przez góralskich cieśli (np. w Cięcinie, Gilowicach, Łękawicy), a także murowane zamki.

W dolinach Beskidu Wysokiego rozłożyły się liczne - dobrzez zagospodarowane - wsie i osiedla. Zamieszkują w nich górale, którzy jeszcze w okresie międzywojennym nosili tradycyjne stroje żywieckie. W wielu przyściółkach zachowały się jeszcze stare chaty drewniane z ciosanych pni, o łukowatych drzwiach i dachach krytym gontem . Są to już relikty dawnego folkloru. Dziś dominować zaczyna nowe budownictwo o szpetnej jakże często architekturze. Krajobraz Żywiecczyzny zmienia się z roku na rok.

Beskid Wysoki pokrywa gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych, które biegną przez najpiękniejsze zakątki szczyty tych gór. Na całym tym obszarze znajduje się wiele starannie utrzymanych, choć bardzo juz niekiedy starych schronisk górskich PTTK. Schroniska te oraz chaty góralskie, które również chętnie udzielają gościny oraz dobrze utrzymane szlaki turystyczne znakomicie ułatwiają wędrówki po całym Beskidzie. Do wszystkich bogatych dolin prowadzą wygodne drogi, którymi kursują autobusy PKS.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.