Statystyki

Online: 1

Oznakowanie szlaków

Uwaga: Kolor szlaku pieszego nie oznacza jego trudności!

Znaki podstawowe

Początek lub koniec szlaku turystycznego.
Szlak główny jest zawsze oznaczony kolorem czerwonym
Kolor niebieski wyznacza szlaki pokonujące duże odległości - dalekobieżne.

Kolorem zielonym i żółtym znakuje się krótkie szlaki łączące, czasami też dojściowe.
Kolor czarny wyznacza krótki szlak dojściowy - do jakiegoś miejsca, w którym poprowadzenie szlaku dalekobieżnego może być nieciekawe, niekorzystne lub niemożliwe.
Znak uwagi - umieszczony jest w miejscach gdzie należy zwrócić szczególn± uwagę na przebieg szlaku
Znak określa rozwidlenie szlaków biegn±cych dotąd wspólnie.
Określenie zmiany kierunku szlaku i wskazanie jego dalszego biegu.
Strzałka kierunkowa.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.