Statystyki

Online: 1

Beskid Makowski

Terminem tym - niezbyt szczęśliwie nawiązującym od miejscowości - określają obecnie geografowie obszar ograniczony od zachodu południowego zachodu Skawą, od południa pot. Krzeczówki, Rabą i Kasinką, od wschodu pot. Krzczonówką, od południa obniżeniem na linii Suchej Beskidzkiej, Myślenic i Wiśniowej. Przy takim określeniu Beskid Makowski sąsiaduje od wschodu z Beskidem Małym i częścią Beskidu Żywieckiego, od wchodu i południa z Beskidem Wyspowym, a od północy z Pogórzem Wielickim. Do Pasma Przedbabiogórskiego można zaliczyć Lasek i Solnisko, wznoszące się w bocznym grzbiecie Jałowca. W część zachodniej Beskidu Makowskiego wypada wyróżnić następujące wzniesienia: Jaroszowicką Górę (544 m) i wzgórza ciągnące się od niej aż po Kalwarię Zebrzydowską; pasemko Chełmu (604 m) i jego odnogi, ciągnące się na wschód po Sułkowice i północy wschód z Góra Lanckorońską (530 m). Przedłużeniem jego w kierunku wschodnim, lecz przerwanym doliną Gościbii jest grzbiet Barnasiówki, ciągnący się od Sułkowic do Myślenic; pasemko Babicy (734 m), Trzebuńskiej Góry (633m) i Sularzówki (624 m), wyrastające znad Budzowa i kończące się nad Myślenicami w dolinie Raby; długie pasmo ciągnące się znad Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego w kierunku wschodnim, w którym wyróżniają się: Mioduszyna, inaczej Działowskie (638 m), Makowska Góra (699 m), Przysłopski Wierch (846 m), najwyższa w Beskidzie Makowskim - Koskowa Góra (874 m), Parszywka (848 m) i Kotoń (866 m) nad Pcimiem w dolinie Raby. Pasmo to łączy dział między Parszywką a Babicą z ciągnącym się równoległe grzbietem; wysyła ono na południe kilka bocznych odnóg, z których najważniejszą jest odgałęziający się z Przysłopskiego Wierchu, Kozłowej Góry (705 m) i Zwaliska (730 m) grzbiet Gronia (802 m) ze Słoną Grapą nad Osielcem, Przykrzcem (738 m) nad Jordanowem i Stołową (841 m) nad Łętownią; grzbiet Klimasa i Zębalowej (859 m) o nieco wyspowym charakterze wzniesień ciągnący się w kierunku północno - wschodnim, znad Krzeszowa ku dolinie Raby. Część wchodnia Beskidu Makowskiego obejmuje pasmo Łysiny i Lubomira (912 m) wznoszące się na prawym brzegu Raby i równolegle do jej doliny znad Myślenic ku Kasince.Strona jest zgodna ze standartem XHTML.